Wydarzenia

Omski Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostojewskiego w lipcu  i sierpniu 2018 r. organizuje szkołę letnią języka i kultury rosyjskiej 20.03.2018

Omski Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostojewskiego w lipcu i sierpniu 2018 r. organizuje szkołę letnią języka i kultury rosyjskiej

Szkoła letnia w lipcu – to intensywny program trwający 3 tygodnie, ukierunkowany na szybkie zdobycie praktycznych nawyków niezbędnych do komunikowania się w języku rosyjskim, a także na rozwój i dalsze doskonalenie mówienia, systematyzację oraz syntezę wiadomości o gramatyce języka, aktywne poszerzenie zasobu leksykalnego. Poziomy nauczania: od początkującego do zaawansowanego (przewidziano podział studentów na grupy w zależności od poziomu biegłości językowej). Po ukończeniu określonego programu kursanci otrzymają certyfikat Szkoły Językowej (7 ETCS). Koszt kursu – 45 000 rubli (około 635 euro/775 dolarów).

Szkoła letnia w sierpniu – to dwutygodniowy program ukierunkowany na doskonalenie nawyków językowych i umiejętności we wszystkich rodzajach komunikacji językowej (mówienie, czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie). Poziomy nauczania: od początkującego do zaawansowanego (przewidziano podział studentów na grupy w zależności od poziomu biegłości językowej). Po ukończeniu określonego programu kursanci otrzymają certyfikat Szkoły Językowej (4 ETCS). Koszt kursu – 30 000 rubli (około 425 euro/520 dolarów).

Szczegóły dotyczące kursów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/Winter%20School/page.php?clear_cache=Y


Wrócić