Wydarzenia

Irkucki Narodowy Techniczny Uniwersytet Badawczy zaprasza obywateli zagranicznych do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 08.02.2018

Irkucki Narodowy Techniczny Uniwersytet Badawczy zaprasza obywateli zagranicznych do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Irkucki Narodowy Techniczny Uniwersytet Badawczy zaprasza obywateli zagranicznych do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Język rosyjski w systemie edukacji międzynarodowej”, która odbędzie się w Irkucku w dniach 14−15 maja 2018 r.
Konferencja poświęcona będzie aktualnym problemom nauczania i uczenia się języka rosyjskiego jako obcego.

Program konferencji przewiduje następujące kierunki prac:

1.     Popularyzacja języka rosyjskiego na arenie międzynarodowej.

2.     Współczesne tendencje w lingwistyce i metodyce nauczania języka rosyjskiego jako obcego i innych języków obcych.

3.     Język rosyjski jako narzędzie komunikacji w środowisku pracy.

4.     Aktualne problemy przekładoznawstwa.

Uczestnictwo w konferencji może być stacjonarne lub zaoczne. Po konferencji uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające odbycie 20-godzinnego kursu podwyższenia kwalifikacji.Materiały konferencyjne będą opublikowane w zbiorze „Русский язык в системе международного образования”, który został zarejestrowany w Elektronicznej Bibliotece Naukowej (РИНЦ).

Aby wziąć udział w konferencji, należy do 31 marca 2018 r. wysłać zgłoszenie oraz tekst artykułu na adres m02@itsu.edu. Publikacja artykułu i wysyłka zbioru dla zagranicznych uczestników konferencji jest bezpłatna. Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy konferencji opłacają we własnym zakresie. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń i wymagań formalnych tekstów znajdują się na stronie http://gramota.ru/lenta/conferences/archive/12_1716


Wrócić