Wydarzenia

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 05.02.2018

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny ogłasza konkurs na realizację międzynarodowych grantów z zakresu prac naukowo-badawczych na bazie Instytutu Badań Perspektywicznych w 2018 r.

Kierunki naukowe przyjmowanych zgłoszeń:

1. Międzydyscyplinarne badania w zakresie nauko społecznych i humanistycznych.

2. Badania w zakresie social computing i innych kierunków łączących nauki socjologiczno-humanistyczne i informatyczne.

3. Nauki kognitywne i neurologiczne, psychologia eksperymentalna.

4. Badania z różnych dziedzin technologii humanistycznych i inżynierii socjalnej (praktycznego zastosowania wiedzy z obszarów socjologiczno-humanistycznych oraz pokrewnych)

5. Badania z dziedziny syntezy nauk socjologiczno-humanistycznych i nauk o życiu.

6. Badania z dziedziny modelowania matematycznego.

7. Badania z dziedziny ekologii.

8. Badania z dziedziny lingwistyki.

9. Badania w sferze syntezy nauk o kulturze i sztuce.

Okres grantów badawczych:

8 miesięcy – od 15 kwietnia do 31 grudnia 2018 г.;

6 miesięcy – od 15 kwietnia do 15 października 2018 г.;

3 miesiące – od 15 kwietnia do 15 lipca 2018 г.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) stopień doktora/doktora habilitowanego (dla uczestników zagranicznych - PhD);

2) publikacje (przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z bazy danych Web of Science lub Scopus z ostatnich 3 lat z zakresu proponowanych badań).

Szczegółowe informacje na temat grantów znajdują się na stronie http://rias.online/institut/competition-entries

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: ias@mpgu.edu; riasmggu888@gmail.com.

Zgłoszenia przyjmowane są w języku rosyjskim i angielskim na stronie rias.onlaine do 22 lutego 2018 r. włącznie.

 


Wrócić