Wydarzenia

Immanuel Kant: rosyjski akcent 01.02.2018

Immanuel Kant: rosyjski akcent

"Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym..." 

Z okazji Dnia Rosyjskiej nauki w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury odbędzie się spotkanie z wybitnym rosyjskim znawcą filozofii niemieckiej - Dr. Wadim Czalyj, który przedstawi wykład, poświęcony ideowym, kulturowym oraz historycznym aspektom wzajemnych wpływów rosyjskiej i niemieckiej myśli filozoficznej.

Na przykładzie życia oraz twórczości Immanuela Kanta, wybitnego przedstawiciela filozofii niemieckiej, obywatela Imperium Rosyjskiego, zostaną przedstawione wybrane elementy rosyjskiej i niemieckiej myśli filozoficznej.

Zapraszamy do dyskusji! 

Spotkanie odbędzie się w języku rosyjskim.

Wrócić