Wydarzenia

Edukacja w Rosji 26.01.2018

Edukacja w Rosji

Szanowni Państwo!

Na stronie russia.study otwarty został formularz rejestracyjny dla obywateli zagranicznych i osób bez obywatelstwa, a także rodaków żyjących za granicą, chcących podjąć naukę w rosyjskich organizacjach edukacyjnych wg funduszy wydzielonych przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej (nauka bezpłatna).

Zgłoszenia przyjmowane są na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na programy krótkoterminowe (letnia szkoła, kursy podwyższenia kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego jako obcego).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie russia.study oraz dołączyć kopię niezbędnych dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w formularzu i jest dostępny po rejestracji).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2018 r.

 


Wrócić