Wydarzenia

Państwowy Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny w Moskwie (MGPPU) ogłasza nabór na studia 25.01.2018

Państwowy Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny w Moskwie (MGPPU) ogłasza nabór na studia

Państwowy Uniwersytet Psychologiczno-Pedagogiczny w Moskwie (MGPPU), jeden z liderów w dziedzinie kształcenia psychologicznego w Rosji, ogłasza nabór na studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i specjalistyczne na następujących kierunkach: psychologia, edukacja psychologiczno-pedagogiczna, organizacja pracy z młodzieżą, praca socjalna, lingwistyka, informatyka stosowana, programowanie i administracja sieci informatycznej, edukacja specjalna.

Na MGPPU naukę pobiera ponad 4 000 studentów i doktorantów w ramach 13 wydziałów:

1. Psychologia edukacji.

2. Psychologia społeczna.

3. Psychologia konsultacyjna i kliniczna.

4. Psychologia kliniczna i specjalna.

5. Psychologia prawna.

6. Psychologia ekstremalna.

7. Zarządzanie państwem i samorządem.

8. Języki obce.

9. Technologie informacyjne.

10. Komunikacja społeczna.

11. Pedagogika społeczna.

12. Wydział Nauczania na Odległość.

13. Wydział Podwyższenia Kwalifikacji.

MGPPU zapewnia szeroki wybór usług edukacyjnych, w tym m.in. kursy podwyższenia kwalifikacji, programy dokształcające.

MGPPU prowadzi aktywną działalność międzynarodową. Uniwersytet zawarł ponad 100 porozumień dotyczących współpracy z uczelniami z różnych państw.

MGPPU posiada odpowiednie warunki kształcenia obywateli z zagranicy. Realizowane są programy wymiany akademickiej z uczelniami m.in. z Danii, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, ChRL, a ponadto międzynarodowe programy magisterskie, do których można zaliczyć programy podwójnych dyplomów z uniwersytetami z Niemiec, Bułgarii i Włoch. Na Katedrze UNESCO „Psychologia kulturowo-historyczna dzieciństwa” uruchomiono międzynarodowy program magisterski pt. „Psychologia kulturowo-historyczna i podejście działalnościowe w edukacji” prowadzony w języku angielskim, w ramach którego wykłady prowadzą wybitni eksperci w dziedzinie badań kulturowo-działalnościowych z Australii, Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Szwajcarii. Stworzono komfortowe warunki dla studentów z ograniczonymi możliwościami ze względu na stan zdrowia.

Przez cały okres nauki studenci zdobywają nawyki pracy praktycznej w centrach psychologicznych, laboratoriach naukowo-praktycznych i ogólnokształcących placówkach edukacyjnych. W MGPPU są idealne warunki do działalności naukowej. Badania psychologiczne prowadzone są w laboratoriach naukowych i centrach badawczych, takich jak centrum naukowo-edukacyjne badań neurokognitywnych („Centrum MEG”), praktyczne centrum psychologii edukacyjnej, „Telefon zaufania dla dzieci”, Centrum Ekspertyzy Psychologiczno-Pedagogicznej Gier i Zabaw, Centrum Adaptacji Społeczno-Pedagogicznej Adaptacji i Rozwoju Nastolatków „Skrzyżowanie”, Dziecięce Centrum Uniwersyteckie i inne.

Szczegółowe informacje dotyczących oferty edukacyjnej MGPPU można uzyskać na stronie www.mgppu.ru lub pisząc mail pod adres rectorat@list.ru, oia.mgppu@gmail.com.

 


Wrócić