Wydarzenia

Polityka zagraniczna Rosji 2018: prezentacja raportu 01.02.2018

Polityka zagraniczna Rosji 2018: prezentacja raportu

W raporcie Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych zawarte wnioski grup analitycznych, które przygotowywali prognozę rozwoju sytuacji międzynarodowej. Na podstawie podejścia systemowego.zastali wyodrębione kluczowe kierunki polityki zagranicznej Rosji, które będą kształtować świat w roku 2018. Geografia raportu jest globalna: kraje Zachodnie, Azja, Pacyfik, bliska zagranica. 

Raport przedstawi Dr. Iwan Tomofeew, dyrektor programowy Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych. Całość raportu jest dostępna na stronie Rosyjskiej Rady Spraw Międzynarodowych http://russiancouncil.ru/papers/Russia2018Report.pdf

Zapraszamy do dyskusji wszystkich interesujących się polityką zagraniczną Rosji oraz aktualnymi aspektami stosunków międzynarodowych.

Wrócić