Wydarzenia

Koncert z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Warszawy 14.01.2018

Koncert z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Warszawy

17 stycznia 17:00 Sala kino-koncertowa
W koncercie usłyszycie polskie i rosyjskie wojenne piosenki, pieśni Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy.
Występują: Kuba Lachowski Uliana Kolodziejczak Evgen Malinovskiy.
W operacji warszawskiej trwającej od 14 do 17 stycznia 1945 r. brały udział 1 Armia WP oraz 47 i 61 Armia 1 Frontu Białoruskiego. Była ona częścią wielkiej ofensywy rozpoczętej przez Armię Czerwoną 12 stycznia 1945 r., nazwanej operacją wiślańsko-odrzańską. Obie armie – 61 działająca z przyczółka warecko-magnuszewskiego oraz 47 nacierająca od strony Modlina, uderzyły w kierunku Błonia oskrzydlając Warszawę z północnego i południowego zachodu, tworząc tzw. kocioł warszawski, w którym znalazła się 9 Armia niemiecka.
Rankiem 17 stycznia 1, 3 i 4 Dywizja Piechoty rozwinęły natarcie od południowego wschodu w kierunku przedmieść Warszawy. Tego samego dnia 2 DP, po przeprawie w okolicach Jabłonny na Kępę Kiełpińską, podjęła działania zaczepne na północnych krańcach stolicy. 6 DP i 1 BK przekroczyły Wisłę i uderzyły na Warszawę odpowiednio z Pragi, ze wschodu i od południa.
W całej operacji warszawskiej 1 Armia WP straciła 10 537 żołnierzy w tym 3116 zabitych. Straty Armii Czerwonej – ponad 22 tys. żołnierzy.
Dekretem z dnia 21 listopada 1945 Rady Ministrów RP ustanowiła Medal za Warszawę 1939–1945, którym odznaczono około 135 tysięcy osób. Dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 9 czerwca 1945 ustanowiono Medal za Wyzwolenie Warszawy. Odznaczono nim 690 tysięcy żołnierzy (w tym WP).
70 jednostkam Armii Crzerwonej i 12 polskim związkom taktycznym i jednostkom nadane tytuł „warszawski”.

Wrócić