Wydarzenia

Petersburski Państwowy Badawczy Uniwersytet Technologii Informacyjnych, Mechaniki i Optyki: międzynarodowa olimpiada dla uczniów w wieku szkolnym z matematyki i informatyki 21.11.2017

Petersburski Państwowy Badawczy Uniwersytet Technologii Informacyjnych, Mechaniki i Optyki: międzynarodowa olimpiada dla uczniów w wieku szkolnym z matematyki i informatyki

Zwycięzcy i laureaci międzynarodowych olimpiad dla dzieci w wieku szkolnym, organizowanych przez Uniwersytet, mogą ubiegać się o bezpłatną naukę w dowolnym rosyjskim uniwersytecie w technicznych specjalizacjach, gdzie matematyka lub informatyka są przedmiotami profilowymi.
Do udziału w olimpiadach zaprasza się cudzioziemców lub osoby nieposiadające rosyjskiego obywatelstwa – uczniów gimnazjum, liceum, a także absolwentów, którzy jeszcze nie rozpoczęli edukacji na uniwersytecie.
Testy są przygotowane w języku angielskim i rosyjskim. Uczestnik olimpiady sam wybiera, w którym z dwóch języków będzie rozwiązywać zadania.
Olimpiada odbędzie się w dwóch etapach:
- etap kwalifikacyjny (online) odbędzie się od 20 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r ;
- ostateczny etap (online z trybem identyfikacji i kontroli dostępu uczestnika) olimpiady z matematyki – 25 stycznia
2018; z informatyki – 26 stycznia 2018r.
Rejestracja uczestników olimpiad odbywa się do 4 grudnia
2017 na stronie https://ec.ifmo.ru/en.
Uwaga! Dla sukcesywnego przygotowania uczniów do olimpiady
Uniwersytet prowadzi sesje szkoleniowe z matematyki i informatyki, które przybliżą możliwości problemów z poprzedniego roku i ich rozwiązania. 
Sesje szkoleniowe są otwarte do 14 stycznia 2018 roku i są dostępne na stronie olimpiady way.ifmo.ru.

Wrócić