Wydarzenia

Omski Uniwersytet Państwowy im. F. Dostojewskiego zaprasza zagranicznych obywateli na kursy „Język rosyjski” 24.10.2017

Omski Uniwersytet Państwowy im. F. Dostojewskiego zaprasza zagranicznych obywateli na kursy „Język rosyjski”

Omski Uniwersytet Państwowy im. F. Dostojewskiego zaprasza zagranicznych obywateli na kursy „Język rosyjski”, które odbędą się w dniach 9 lutego−30 czerwca 2018 r.

Uczestnicy odbędą ogólny kurs języka rosyjskiego i opanują poszczególne kompetencje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), gramatykę oraz leksykę w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały.

Program nauczania obejmuje 800 godzin (400 godzin akademickich). W ramach programu możliwe będzie również odbycie następujących kursów w języku angielskim, za które można otrzymać 3 punkty ECTS:
zarządzanie projektami,
planowanie w biznesie
wstęp do organizacji produkcji
podstawy managementu
podstawy mikroekonomii
podstawy makroekonomii.
Cena kursu – 35 000 RUB (ok. 610 USD).
Zgłoszenie na kurs oraz kopię pierwszej strony paszportu (z danymi osobowymi) prosimy przesłać do 1 grudnia 2017 r. pod adres omp.omsu@mail.ru oraz interofficeomsu@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/study/page.php.
Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr tel. +7 (3812) 22-40-10 lub wysyłając e-mail na adres omp.omsu@mail.ru lub interofficeomsu@gmail.com.

Wrócić