Wydarzenia

Seminarium dla nauczyciele języka rosyjskiego jako obcego 27.11.2022

Seminarium dla nauczyciele języka rosyjskiego jako obcego

26 listopada nauczyciele języka rosyjskiego jako obcego z polskich szkół zostali uczestnikami seminarium, które odbyło się w Siedlcach.

Współorganizatorami wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Rosyjskiego. Temat seminarium to "Nowoczesne lekcje języka rosyjskiego jako języka obcego w szkole". Seminarium odbyło się w formie wykładów. Nauczyciele dowiedzieli się o nowoczesnych innowacyjnych metodach nauczania języka rosyjskiego. Oprócz omówienia najnowszych trendów współczesnego językoznawstwa i filologii rosyjskiej, metodologii nauczania języka rosyjskiego jako obcego, uczestnikom wydarzenia zaoferowano wystawę materialów metodycznych i dydaktycznych, które później zostały przekazane do pracy na lekcjach języka rosyjskiego.

Na zakończenie warsztatów przedstawiono nowe tematy przyszłych wydarzeń.

Wrócić