Wydarzenia

03.09.2022

Dyktanda Zwycięstwa w Polsce

W Polsce - w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie - odbyła się historyczno-patriotyczna akcja "Dyktando Zwycięstwa". Akcja przypomina o wyczynach narodu radzieckiego, potwierdza wartości pokoju i sprawiedliwości, pielęgnuje szacunek dla jednoczącego nas dziedzictwa Wielkiego Zwycięstwa.

Podziwiamy dzielne pokolenie zwycięzców, naszych ojców, dziadków i pradziadków i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy ich spadkobiercami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom "Dyktanda Zwycięstwa" i życzymy sukcesów i wszystkiego najlepszego!

Wrócić