Wydarzenia

24.09.2022

W Siedlcach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

24 września nauczyciele języka rosyjskiego jako obcego ze szkół polskich zostali uczestnikami ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Siedlcach. Współorganizatorami wydarzenia były Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Wydawnictwo PWN (Polska) oraz Fundacja "Świat Polski".

Temat konferencji "Nowoczesne metody nauczania rosyjskiego jako obcego (ros.: RKI) "Nowa Matura". Według organizatorów program Forum okazał się bardzo bogaty.
Oprócz omówienia najnowszych trendów współczesnego językoznawstwa i filologii rosyjskiej, metodologii nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego, duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja nowej literatury edukacyjnej i metodycznej, która została przekazana przedstawicielom Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Warszawie.

Uczestnicy wydarzenia zauważyli, że takie konferencje są bardzo pomocne. Zdaniem nauczycieli pomagają po raz kolejny przypomnieć sobie, jak wielka i bogata jest kultura rosyjska.

Wrócić