Wydarzenia

09.06.2022

Dumni z twojego imienia - Piort I

W 2022 r. Rosja obchodzi 350. rocznicę urodzin Piotra I (1672-1725), wybitnego męża stanu, ostatniego cara Rosji i pierwszego Cesarza Wszechrosyjskiego.

Piotr I przeszedł do historii jako wielki reformator. Jego przemiany na dużą skalę dotknęły wszystkich sfer życia państwowego i publicznego. Duża zasługą władcy było utworzenie regularnej armii i marynarki wojennej. Z jego inicjatywy otwarto szkoły wojskowe, opracowano statuty wojskowe. Sukces reformy wojskowej potwierdziły zwycięstwa rosyjskiej broni w III wojnie północnej(1700-1721).

Piotr I poświęcił wiele uwagi rozwojowi nauki i oświecenia. Założenie Akademii Nauk, otwarcie pierwszego Muzeum "Kunstkamera", wydanie pierwszej gazety" Wiedomosti", pojawienie się alfabetu obywatelskiego zapewnili postęp kulturowy kraju.

Podstawą ekonomiczną reform piotrowskich był rozwój własnej metalurgii, budowy statków, rozwój nowych ziem na Syberii i na Dalekim Wschodzie, co ogólnie przyczyniło się do zmniejszenia zależności kraju od importu.

Od pierwszych lat panowania młody autokrata szukał dyplomatycznych sposobów wzmocnienia pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Z jego inicjatywy w 1697 r. Wielkie Poselstwo udała się do Europy, odwiedzając przez dwa lata ziemie Bałtyckie, Prusy, Holandię, Anglię, Austrię, Polskę. Faktyczne kierowanie Poselstwem Car sprawował incognito, pod nazwiskiem urzędnika Piotra Michajłowa.

"Wieczny pracownik na tronie" nazwał pierwszego rosyjskiego cesarza wielki poeta Puszkin, "bohaterem transformatora" nazwał go znany historyk Sołowjow. Imię Piotra I dla obecnych Rosjan jest symbolem aktywnej miłości do ojczyzny i wiary w wysokie przeznaczenie Rosji.

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg0005.jpg0006.jpg0007.jpg0008.jpg0009.jpg0010.jpg0011.jpg0012.jpg0013.jpg0014.jpg0015.jpg0016.jpg0017.jpg0018.jpg0019.jpg0020.jpg0021.jpg0022.jpg0023.jpg0024.jpg

Wrócić