Wydarzenia

05.05.2022

Kobiety na wojnie (1941-1945)

Kronika Wielkiej Wojny Ojczyźnianej to przede wszystkim historie ludzkich losów. Wśród znanych i nieznanych bohaterów są zwykłe dziewczyny, które dzielnie walczyły o Ojczyznę, dzielnie radziły sobie z życiem na linii frontu, odważnie pracowały z tyłu.

Do czerwca 1941 r. światowa historia wojskowości nie znała tak masowego dobrowolnego udziału kobiet w wojnie. Powszechny wyczyn radzieckich kobiet w latach 1941-1945 jest naprawdę bezprecedensowym zjawiskiem.

To one wznosiły samoloty w niebo, kierowały czołgi w walce, przywracały linie komunikacyjne podczas ostrzału.

Przez kilka dni leżały na śniegu, wpatrując się w celownik optyczny aż do bólu oczu.

Pod kulami i odłamkami wynosiły z pola walki rannych.

Milczały podczas wrogich przesłuchań i tortur.

Prały w zimnej wodzie ubrania żołnierzy…

Każda miała swój front, swoje zadania bojowe.

A co najważniejsze miała niesamowitą siłę charakteru, nieograniczoną odporność i miłość do Ojczyzny.

Приложение № 2 - 0001.jpg
Приложение № 2 - 0002.jpg
Приложение № 2 - 0003.jpgПриложение № 2 - 0004.jpgПриложение № 2 - 0005.jpgПриложение № 2 - 0006.jpgПриложение № 2 - 0007.jpgПриложение № 2 - 0008.jpgПриложение № 2 - 0009.jpgПриложение № 2 - 0010.jpgПриложение № 2 - 0011.jpgПриложение № 2 - 0012.jpgПриложение № 2 - 0013.jpgПриложение № 2 - 0014.jpgПриложение № 2 - 0015.jpgПриложение № 2 - 0016.jpgПриложение № 2 - 0017.jpgПриложение № 2 - 0018.jpgПриложение № 2 - 0019.jpgПриложение № 2 - 0020.jpgПриложение № 2 - 0021.jpgПриложение № 2 - 0022.jpgПриложение № 2 - 0023.jpgПриложение № 2 - 0024.jpgПриложение № 2 - 0025.jpgПриложение № 2 - 0026.jpgПриложение № 2 - 0027.jpgПриложение № 2 - 0028.jpgПриложение № 2 - 0029.jpgПриложение № 2 - 0030.jpgПриложение № 2 - 0031.jpgПриложение № 2 - 0032.jpg

Wrócić