Wydarzenia

27.12.2021

Wystawa cyfrowa uczelni Rosji 2022

Drodzy przyjaciele!

Zapraszamy Was do udziału w Wystawie cyfrowej poświęconej edukacji w Rosji!
 

Wystawa "RUE EXPO DAYS" jest organizowana przez partnerstwo sieciowe “Rosyjskie uniwersytety eksporterzy”. 
Na tych imprezach dowiecie się o wszystkim, co jest najciekawsze dla tych, kto przymierza się do edukacji na rosyjskiej uczelni!

Opowiemy po polsku i po rosyjsku o trzech uniwersytetach w różnych częściach Rosji:

· Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu (m. Sankt Petersburg)

· Północno-Wschodni Uniwersytet Federalny imienia M. K. Ammosowa (m. Jakuck)

· Uniwersytet Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej (m. Moskwa)

Uczestnicy imprezy dowiedzą się o specyfice programów edukacyjnych dla cudzoziemców (studia bakalarskie (licencjackie), jednolite studia pięcioletnie, studia magisterskie, studia doktoranckie, studium przygotowawcze i kursy języka rosyjskiego);  o tym, jak dostać się na studia, oraz o przewagach, które daje nauka na tych uczelniach.Дорогие друзья!

Мы предлагаем  вашему вниманию видеоматериалы Цифровой выставки, посвящённой обучению в России!

Выставка "RUE EXPO DAYS" организована сетевым партнёрством "Российские университеты-экспортеры".

Вы узнаете все самое интересное об образовании в российском вузе!

Мы расскажем на русском и польском языке о трёх вузах в разных частях России:

· Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург)

· Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (г. Якутск)

· Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

Участники узнают о специфике образовательных программ для иностранцев (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, подготовительное отделение и курсы русского языка); о том, как поступить и о преимуществах обучения в этих вузах.

Wrócić