Wydarzenia

XVII Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego dla Obcokrajowców 18.01.2021

XVII Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego dla Obcokrajowców

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina informuje o rozpoczęciu XVII Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego dla Obcokrajowców

Olimpiada odbywa się w kilku kategoriach:

"Rosyjski - edukacja językowa"

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się języka rosyjskiego jako obcego;

- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z językiem rosyjskim;

- dla licealistów dwujęzycznych uczących się w szkołach zagranicznych;

- dla cudzoziemców-słuchaczy wydziałów przygotowawczych rosyjskich organizacji edukacyjnych Szkolnictwa Wyższego;

- dla zagranicznych studentów rosyjskich i zagranicznych organizacji edukacyjnych Szkolnictwa Wyższego studiujących na studiach licencjackich, specjalistycznych, magisterskich, doktorskich.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych szkół zagranicznych-zwycięzcy krajowych olimpiad z języka rosyjskiego jako obcego, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych szkół zagranicznych z rosyjskim językiem nauczania z krajów uczestniczących w MAPRIAL, a także uczestnicy indywidualni.

"Rosyjski - język zawodowy i kariery"

- dla absolwentów rosyjskich i radzieckich organizacji edukacyjnych Szkolnictwa Wyższego działających w różnych gałęziach gospodarki za granicą (którzy ukończyli studia i otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych w Federacji Rosyjskiej do 31.12.2020 r.).

"Rosyjski - język nauki"

- dla młodych naukowców-rusycystów

Organizacja Olimpiady obejmuje następujące etapy:

1. Rejestracja – do 10 marca 2021 r. Po rejestracji dostęp do udziału w etapie konkursowym jest przyznawany uczestnikom spełniającym warunki Olimpiady.

2. Etap konkursowy – do 5 kwietnia 2021 r.

3. Finał – do 30 kwietnia 2021 r.

Strona internetowa Olimpiady: https://olympiada.pushkininstitute.ru/XVII/


Wrócić