Wydarzenia

17.04.2020

"Horyzont 2100"


 Do udziału zapraszamy młodzież, uczniów i studentów w wieku od 16 do 26 lat z dowolnego kraju, dowolnej narodowości, grupy etnicznej i narodów.

W konkursie zgłaszane są prace naukowe, naukowo-praktyczne oraz sci-fi według trzech nominacji:

- Prace zawierające opis konkretnych pomysłów i rozwiązań mających na celu przezwyciężenie światowych zagrożeń globalnych;

- Prace odzwierciedlające naukową wizję przyszłości planety i ludzkości oraz jej różnych scenariuszy na przełomie 2100 roku;

- Opowiadania, eseje lub reportaże opisujące fantastyczne hipotezy i idee, zjawiska i procesy, wydarzenia i perspektywy przyszłości na przełomie 2100 roku i dające im naukowe wyjaśnienie.

Terminy:

- składanie prac - do 31 maja 2020 roku;

- eksperyza - od 1 do 25 czerwca 2020 roku.

- podsumowanie wyników, wyłonienie prac-finalistów i ogłoszenie zwycięzców - od 26 do 30 czerwca 2020 roku.

Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na Międzynarodowe Forum Młodzieży "Kształtujemy przyszłość razem", gdzie odbędzie się wręczenie dyplomów. Termin - lipiec-sierpień-wrzesień 2020 r. Dokładne daty zostaną ogłoszone po normalizacji sytuacji pandemii zakażenia koronawirusem COVID-19.

Grand Prix zwycięzca Konkursu Horizon 2100 zostanie zaproszony na wydarzenia 75 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniach 19-23 września 2020 r.w Nowym Jorku.

Prace finalistów zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Modelowania przyszłości w katalogu prac naukowych i Almanachu Literackim Dzieł Science-fiction do 30 października 2020 roku.

Więcej informacji na stronie konkursu:

Wersja rosyjska http://www.futurible.space/?p=2031 

Анкета-Заявка (скачать)

Wersja angielska - http://www.futurible.space/?p=2038 

Registration form (download)

Odpowiadamy na pytania za pośrednictwem poczty e-mail:

contest2100@futurible.space English

horizon2100@futurible.space-język rosyjski 

Koordynatorzy projektu:

Anaka Satish, Indie (rosyjski, angielski, hindi)

Penka Doniewa, Bułgaria (bułgarski, rosyjski, angielski)

Alicja Szafikowa (rosyjski, angielski) )

Organizator konkursu: Centrum Modelowania Przyszłości (Rosja)

http://www.futurible.space/

SKŁADANIE PRAC DO 31 MAJA 2020!


Wrócić