Wydarzenia

Koncert: "Niech zawsze będzie słońce, niech zawsze będzie pokój" 25.06.2019

Koncert: "Niech zawsze będzie słońce, niech zawsze będzie pokój"

Koncert dziecięcych zespołów artystycznych z obwodu Kaliningradzkiego, laureatów międzynarodowych i regionalnych konkursów, uczestników Festiwalu zbliżenia kultur w Warszawie i Giżycku"ZVEZDNYIY DOZHD"

Studio wokalistyki estradowej. Dom Kultury w Prawdinsku: kierownik Nadzieja Nowosiełowa

"DAROVANIE"

Studio wokalistyki estradowej.Czerniachowsk: kierownik Nadzieja Nowosiełowa

"AKVIK" 

Zespół choreograficzny. Gimnazjum nr 32 Kaliningrad: dyrektor Swietłana Kalugariowa

"PREMIERA" 

Zespół choreograficzny. Szkoła Sztuki im. Karamanowa, Guriewsk: kierownik Natalia Winogradowa


Koncert odbywa się dzięki wsparciu 

Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku

Fundacji zbliżenia kultur "OPEN ART" (Warszawa)

Kaliningradzkiego oddziału Rosyjskiej Fundacji Pokoju na Świecie 


Wrócić