Wydarzenia

03.09.2022

Dyktanda Zwycięstwa w Gdańsku

W Gdańsku odbyła się historyczno-patriotyczna akcja "Dyktando Zwycięstwa". Akcja przypomina o wyczynach narodu radzieckiego, potwierdza wartości pokoju i sprawiedliwości, pielęgnuje szacunek dla jednoczącego nas dziedzictwa Wielkiego Zwycięstwa.

Podziwiamy dzielne pokolenie zwycięzców, naszych ojców, dziadków i pradziadków i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy ich spadkobiercami.

W ramach spotkania pokazano również film z programu festiwalu "Dni Filmu Wojenno-Historycznego" - "Z piłką do Wielkiej Brytanii" (2019 r.).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom "Dyktanda Zwycięstwa" i życzymy sukcesów i wszystkiego najlepszego!

Wrócić