Wydarzenia

16.02.2022

Międzynarodowa Olimpiada online "Moja kariera"

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Technologiczny "STANKIN" zaprasza do udziału w międzynarodowej wielodyscyplinarnej olimpiadzie online "Moja kariera". Zwycięstwo w Olimpiadzie uprawnia do ubiegania się o możliwość kształcenia w programach magisterskich ze środków budżetu federalnego. Formularz rejestracji w Olimpiadzie oraz więcej informacji (harmonogram, profile itp.) można znaleźć na stronie internetowej https://mycareer.stankin.ru/


Wrócić