Wydarzenia

XI Kongres Młodych Naukowców, online 14.02.2022

XI Kongres Młodych Naukowców, online

Uniwersytet ITMO zaprasza cudzoziemców, bezpaństwowców i obywateli Rosji stale mieszkających za granicą do udziału w XI Kongresie młodych naukowców, w ramach którego odbywają się spotkania sekcji Międzyuczelnianej Konferencji Młodych Naukowców, sesje szkół naukowych, seminaria tematyczne i okrągłe stoły z udziałem młodych naukowców i specjalistów z Rosji i krajów sąsiednich.

Do udziału zapraszamy również uczniów klas 8-11 szkół średnich i zawodowych, liceów, gimnazjów krajów sąsiednich, chcących zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej przed czołowymi specjalistami Uniwersytetu ITMO. Najciekawsze projekty otrzymają wsparcie naukowe i metodyczne od specjalistów z Uniwersytetu ITMO.

Sekcje:
* Informatyka i zarządzanie;
* Nauki przyrodnicze;
• Fizyka;
• Ekologia;
* Chemia i nowe materiały;
* Nauki społeczne i humanistyczne;
* Fotonika stosowana 

Rejestracja i zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2022 r. XI Kongres odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2022 r.na Uniwersytecie ITMO w formacie zdalnym z możliwością uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://kmu.itmo.ru

Kontakt: Marina Serova, tel.:  +7(812) 607-01-67, mserova@itmo.ru Wrócić