Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Przedstawicielstwo Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej

Finał moskiewskiego młodzieżowego forum „Różnojęzyczna Moskwa wielu obliczy”

W dniach 14-17 listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Moskwie odbyły się uroczystości międzynarodowe – finał moskiewskiego forum młodzieżowego „Różnojęzyczna Moskwa wielu obliczy”.

        Organizatorami wydarzenia, które swoimi początkami sięga lutego 2016 roku był Departament Edukacji w Moskwie oraz Moskiewski Instytut Kształcenia Otwartego przy wsparciu Rady ds. narodowości przy Rządzie Moskwie, Departamentu ds. polityki narodowościowej, kontaktów międzyregionalnych i turystyki w Moskwie oraz Komórki UNESCO ds. technologii informacyjnych w edukacji.

        Do ważniejszych zadań Forum należało wsparcie instytucji edukacyjnych w wyrabianiu nawyków dialogu międzykulturowego i tolerancji poprzez nauczanie języków, udzielenie wsparcia metodycznego w działalności nakierowanej na zapobieganie dyskryminacji ze względu na język i przynależność etniczną, wzmocnienie więzi społecznych i wzajemnego zrozumienia między przedstawicielami różnych kultur.

Read More


Życie organizacji rosyjskich rodaków w Polsce

W Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbył się wieczór muzyczny poświęcony rosyjskiemu poecie Siergiejowi Jesieninowi pt. „Wolność duszy rosyjskiej”.

8 listopada z inicjatywy działaczy klubu „Rosyjskiej Kultury” przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbył się wieczór muzyczny poświęcony rosyjskiemu poecie Siergiejowi Jesieninowi.

Impreza odbyła się przy filiżance herbaty w kręgu przyjaciół i przybrała formę niezwykle ciekawej kompozycji literacko-muzycznej traktującej o życiu i twórczości poety. Scenariusz wieczora opracowała nasza rodaczka Nina Łatusik, która była moderatorką wieczoru i opowiedziała o szerokiej rosyjskiej duszy wielkiego poety.

Goście wieczoru przedstawili prezentację, w której wykorzystali fotografie i nagrania wideo z pejzażami Rosji i romansami do wierszy poety oraz kronika archiwalna. Prezentacja pozwoliła uczestnikom i gościom tego literacko-muzycznego wieczoru nie tylko przeniknąć melodyjną poezją S. Jesienina, lecz również poczuć się integralną częścią przyrody, która była źródłem natchnienia poety i pomogła mu wcielić w życie jego niepowtarzalne idee twórcze.

Read More


Koncert z okazji Dnia Jedności Narodowej

 

 W dniu 3 listopada 2016 roku W Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbył się uroczysty koncert z okazji obchodzonego w Rosji od 2005 roku Dnia Jedności Narodowej. Święto to przypomina nam o wspaniałe przeszłości naszego kraju i o naszych wybitnych rodakach, jest również okazją do tego, żeby podkreślić tę cenną więź między zeszłymi pokoleniami a światem współczesnym.

Uroczysty koncert „Żyją we mnie wspomnienia” narodowego artysty Rosji, przewodniczącego międzynarodowego konkursu wokalnej muzyki kameralnej „Bursztynowy słowik” Waleria Alijewa w akompaniamencie wokalistyki Olgi Daszkiewicz był poświęcony zarówno tej doniosłej dacie, jak i 45-leciu twórczości artysty. Podczas koncertu zabrzmiały utwory Jana Frenkela, Marka Fradkina, Oskara Felcmana, Pawła Aedonickiego, Władysława Kazenina, wykonane zostały również popularne pieśni z repertuaru Anny German.

Na zakończenie wieczoru Walerij Alijew wykonał lubianą przez wszystkich piosenkę „Przyjaźń”, która właśnie w ten dzień miała nader symboliczne znaczenie.

Read More


VI Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur

VI Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur odbył się w dniach 28-30 października 2016 roku w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie.

Organizatorzy festiwalu ‒ Fundacja „Openart” i RONiK w Warszawie ‒ przygotowali różnorodny i ciekawy program. W tym roku festiwal poświęcony był zbliżeniu kultury Rosji i Polski. W festiwalu wzięło udział ponad 30 wykonawców, w tym ponad 25 dzieci w części dziecięcej. Dzień Dzieci odbył się w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.

Festiwal otwarli swoją przemową ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew i kierownik przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Polsce Igor Żukowskij, którzy powitali gości i uczestników i podkreślili wagę festiwalu we wzmacnianiu życzliwych stosunków i kontaktów między Polską a Rosją.

W odświętnym koncercie wzięli udział artyści z Rosji i Polski: zespół ludowy z Zajezierza w obwodzie kaliningradzkim „Podrugi” i zespół naszych rodaków „Rodnik”, R. Galicz, F. Nikolas, E. Malinowskij, Natalia Bartkowa, R. Kudelskij, P. Leszczyńskij i in.

Read More


Warsztaty i spotkanie metodyczne ds. nauczania języka rosyjskiego jako obcego w warszawskim RONiK

25 października 2016 r. w RONiK w Warszawie kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego dr Wojciech Sosnowski przeprowadził warsztaty pod tytułem „Skuteczne nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: techniki, metody i tajniki” oraz spotkanie metodyczne związane z podręcznikiem „S Rossijej na „ty”. W charakterze asystenta znanego polskiego rusycysty w tym wydarzeniu metodycznym wzięła udział wykładowca języka rosyjskiego jako obcego, koordynator programów edukacyjnych związku „Rosyjski dom” I. W. Kornilcewa.

Autor innowacyjnych programów, koncepcji metodycznych i podręczników do nauki języka rosyjskiego W. Sosnowski w swoim wystąpieniu przed nauczycielami i wykładowcami języka rosyjskiego z placówek edukacyjnych Warszawy, województwa mazowieckiego i lubelskiego skupił się na szeregu aspektów praktycznych nauczania języka rosyjskiego: scenariuszach lekcji, strategiach dokładnego, systematycznego wyboru materiałów do zwiększania skuteczności przeprowadzanych zajęć, sposobach stymulowania aktywności uczących się i in. Osobnym, niezwykle ciekawym i pożytecznym punktem tego spotkania metodycznego była prezentacja przez W. Sosnowskiego podręcznika własnego autorstwa pod tytułem „S Rossijej na „ty”, który zyskał już status bestsellera. Na przykładzie dwóch lekcji W. Sosnowski opowiedział zebranym o metodyce pracy z danym podręcznikiem i podzielił się z kolegami kilkoma własnymi rozwiązaniami praktycznymi dotyczącymi prowadzenia lekcji.

Read More


Dzień rosyjski w szkole amerykańskiej

20 października 2016 r. warszawski Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury wziął udział w organizacji i przeprowadzeniu Dnia Rosji w amerykańskiej szkole w Warszawie. W tym dniu uczniowie prezentowali kulturę swojego kraju. W szkole przygotowano stoiska Anglii, Islandii, Węgier, Czech, Słowacji, Japonii, Meksyku, USA, Chin i innych krajów. Uczniowie oraz, oczywiście, ich główni pomocnicy – rodzice – starali się przedstawić nie tylko najlepsze strony kultury różnych narodów, lecz również wzmocnić więzy przyjaźni między przedstawicielami wszystkich narodowości.

Rosyjskie stoisko było jednym z najlepszych. Goście tego barwnego i niezapomnianego święta mogli zapoznać się z kulturą Rosji, oglądając filmy wideo o Rosji, kartkując książki o historii Rosji, o rzemiosłach ludowych Rosji, a nawet biorąc do ręki talerze, kubki, figurki z chochłomy, ceramikę z Gżeli, wyroby z kory brzozowej. Można było spróbować rosyjskich blinów, kwasu, cukierków, a nawet lodów. Rosyjskie stanowisko z flagą Rosji oraz banner z widokiem na Kreml były widoczne z daleka. Przez cały dzień nie brakowało chętnych pragnących poznać bliżej Rosję.

Read More


Prezentacja projektu „Prezentujemy regiony Rosji – obwód irkucki”

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie kontynuuje prezentację wielonarodowej kultury Rosji oraz historii i współczesności rosyjskich regionów – od Kaliningradu do Władywostoku. 19 października odbyła się kolejna prezentacja projektu „Prezentujemy regiony Rosji” Tym razem goście imprezy poznawali Irkuck i obwód irkucki.

Wieczór otworzył wicedyrektor Rosyjskiej Agencji Współpracy Zagranicznej w Polsce Andrzej Potiomkin. Diana Sałackaja, doradca mera Irkucka, członek Izby Społecznej Irkucka, przewodnicząca komisji „Polityka Kulturowa” i Regina Prisjażnikowa, członek Rady Artystów Irkucka, wykładowca w szkole sztuk pięknych, zaprezentowały swoje miasto i cały obwód irkucki: „Irkuck przykuwa szczególną uwagę, ponieważ właśnie tutaj mieszka wielu Polaków tworzących wielkie skupisko Polonii. Irkuck ma wiele powodów do dumy, a fotografie zaprezentowane na wystawie barwnie ilustrują całą specyfikę naszego regionu. Ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ nasze miasto obchodzi 355-lecie! ”.

Read More


Wykład poświęcony twórczości Anny Achmatowej

20 listopada w RONiK w Warszawie w ramach pracy klubu „Słowiańskie tradycje i kultura” odbył się wykład z literatury rosyjskiej poświęcony wielkiej rosyjskiej poetce Annie Achmatowej. Anna Achmatowa jest jedną z najsłynniejszych postaci wśród rosyjskich poetów XX wieku. Jej dzieła są do dzisiaj czytane i cytowane.

Prelegentka ‒ doktor nauk filozoficznych, znany literaturoznawca, profesor Alicja Wołodźko-Butkiewicz ‒ opowiedziała o życiu i podstawowych etapach twórczości Anny Achmatowej, przedstawiając prezentację multimedialną, w której wykorzystana została kronika archiwalna i fotografie rzucające światło na wiele ciekawych faktów z biografii poetki. Słuchaczami wykładu byli uczniowie warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki. Jednomyślnie byli oni zdania, że RONiK jest najlepszym miejscem na spotkania polskich miłośników rosyjskiego piśmiennictwa oraz wykłady i wieczory literackie, które są tak ważne dla zachowania i popularyzacji języka rosyjskiego.

Jelena Makarewicz, nauczyciel języka rosyjskiego: „Dzisiaj, po długiej przerwie, sala odczytowa zyskała drugie życie. Coraz większą uwagę przyciąga oryginalny styl prowadzenia wykładów profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz ‒ z analizą najdrobniejszych szczegółów języka, wielką erudycją, doskonałym znawstwem tematu, lekkością i szczegółowością prezentacji materiału”.

Read More


Spotkania poetyckie. Gildie rosyjskojęzycznych poetów Polski

20 października Gildia Poetów na Emigracji składająca się z młodych rosyjskojęzycznych entuzjastów swojego zawodu rozpoczęła kolejny sezon regularnych spotkań poetyckich. Otwarcie sezonu odbyło się w bibliotece Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

Gildia Poetów na Emigracji została założona w lutym 2016 roku przez Aleksandra Sołdatenkę i Sofię Tumanowę. Spotkania literackie odbywały się tydzień w różnych miejscach Warszawy. W pierwszym sezonie spotkań w ramach Gildii z setkami słuchaczy z całej Europy spotkało się kilkudziesięciu autorów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. 

Aleksander Sołdatenko otworzył wieczór słowami: «Szanowni Państwo, niech żyje poezja!».

Gośćmi wieczoru byli poeci, którzy jako pierwszy dołączyli do Gildii. Uraczyli oni słuchaczy własnymi utworami, zarówno lirycznymi, jak i prozą, a nawet piosenką autorską. Deklamować można było nie tylko własną poezję, lecz również utwory napisane przez dowolnych autorów. W tym dniu biblioteką Rosyjskiego Ośrodka zawładnęły wiersze, proza, muzyka, przyjacielska atmosfera i doborowe towarzystwo.

Read More


Rosyjscy poeci w Warszawie

W dniach od 6 do 9 października 2016 roku w Warszawie odbył się 45. Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Warszawska Jesień 2016”. W festiwalu wzięli udział poeci z Rosji, Polski, Austrii, Wietnamu, Niemiec, Litwy, Chin, Serbii, Słowacji, Czech i Estonii.

W ostatnich latach RONiK w Warszawie bierze aktywny udział w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu tego prestiżowego międzynarodowego święta poezji. W tym roku w festiwalu stronę rosyjską reprezentowali poeci Igor Biełow i Borys Bartfeld. Wystąpili oni zarówno na wieczorach poetyckich w Domu Literatury, w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz w Domu Książki.

7 października w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury odbył się tradycyjny wieczór poetów słowiańskich. Poeci z Rosji, Polski, Czech, Słowacji i Serbii czytali swoje wiersze w języku ojczystym, a aktor, nasz rodak Ilja Zmiejew, czytał ich wiersze w tłumaczeniu na język polski.

Wiera Kopiecka (Czechy): „Słuchając poezji, zapominasz o granicach między krajami, ponieważ poezja, kultura jednoczy narody i pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem”.

Jan Czechotski (Polska): „Poezja jest mostem pokoju, ogniwem łączącym literatury różnych narodów. To wspaniale, że poezja narodów słowiańskich rozbrzmiewa dzisiaj w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury.”

Read More