Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

Przedstawicielstwo Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej

Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie 2014 roku w Soczi

 Miasto Soczi

Olympic Park

 • Soczi liczy około 400 000 mieszkańców, reprezentujących ponad 100 narodowości. Wchodzi w skład Kraju Krasnodarskiego, którego ludność wynosi około 5,1 mln. osób;
 • Soczi leży w unikatowej strefie klimatycznej nad Morzem Czarnym, u podnóża gór Czerwonej Polany. Terytorium Soczi obejmuje powierzchnię 200 000 hektarów, w tym 30 000 hektarów dendrariów, ogrodów botanicznych i strzeżonych rezerwatów przyrody z unikatową florą i fauną.
 • Soczi znane jest z unikatowego połączenia klimatu śródziemnomorskiego z alpejskim. Średnia grubość pokrywy śnieżnej w górach wynosi 2 metry. W zimie temperatura utrzymuje się poniżej zera, lecz silne mrozy bywają bardzo rzadko.


Igrzyska „Soczi 2014”

Rosa Khutor_Alpine_Center

 • Igrzyska 2014 roku w Soczi będą najbardziej kompaktowe w całej historii zimowych Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy w historii Olimpiad Zimowych powstanie jednolity Park Olimpijski (klaster nadbrzeżny), mogący przyjąć jednocześnie około
  75 000 gości
  . Wszystkie obiekty do zawodów na lodzie będą oddalone od siebie w granicach dostępności dla pieszych. Obiekty klastera górskiego powstaną na Czerwonej Polanie, w odległości zaledwie 30 minut jazdy od Parku Olimpijskiego nową linią kolejową. Będą tam obiekty sportowe dla dyscyplin na śniegu, Górska Wioska Olimpijska, hotele i inne budowle infrastruktury.
 • XXII Igrzyska Olimpijskie odbędą się od 7 do 23 lutego 2014 r. (17 dni zawodów), a XI Igrzyska Paraolimpijskie – od 7 do 16 marca 2014 r. (10 dni zawodów). W Igrzyskach weźmie udział 5500 sportowców-olimpijczyków i członków drużyn z 80 krajów oraz 1350 sportowców-paraolimpijczyków i członków drużyn z 40 krajów. Podczas Igrzysk w siedmiu olimpijskich rodzajach sportu rozegrane będzie 98 kompletów nagród, a w pięciu paraolimpijskich rodzajach sportu – 70 kompletów nagród.
 • Igrzyska będzie obsługiwać 25000 wolontariuszy; ich szkolenie odbywa się w ośrodkach wolontariatu, utworzonych przy 26 czołowych wyższych uczelniach rosyjskich.
 • Na Igrzyskach uzyska akredytację około 13000 przedstawicieli prasy, mas mediów i fotografów; około 3 mld. widzów TV na całym świecie obejrzy Igrzyska w Soczi.
 • Igrzyska w Soczi będą najbardziej innowacyjne i najbardziej „zielone” w całej historii współczesnego Ruchu Olimpijskiego:
 • na jeden obiekt olimpijski przypada około dziesięciu „zielonych” rozwiązań innowacyjnych;
 • opracowano innowacyjny system szkolenia olimpijskiego, przewidujący ciągłe szkolenie olimpijskie od poziomu podstawowego do wyższej uczelni;
 • przedstawiono w MKO jednolity system identyfikacyjny, który za pomocą jednej karty elektronicznej pozwoli dziesiątkom tysięcy gości i uczestników Igrzysk wchodzić na imprezy sportowe, otrzymywać w specjalnych kioskach informacyjnych informacje o miejscu przeprowadzania zawodów, ich harmonogramie i marszrutach komunikacyjnych do nich, o sklepach i hotelach, a także korzystać z transportu i opłacać usługi;
 • opracowano unikatowy model transportu, pozwalający już teraz zaplanować wszystkie marszruty transportowe dla gości i uczestników Igrzysk.

 

Budownictwo

Fisht Olympic Stadium

 • Do roku 2014 w Soczi będzie wybudowane 235 obiektów. Wśród nich 11  to nowe obiekty olimpijskie na poziomie światowym
 • Wielki Pałac Lodowy „Bolszoj”
 • Stadion olimpijski „Fiszt”
 • Arena Lodowa „Szajba”
 • Centrum Curlingowe „Liedianoj Kub”
 • Pałac Sportu Lodowego „Iceberg”
 • Ośrodek łyżwiarski „Adler-Arena”
 • Kompleks do zawodów w biegach narciarskich i biathlonie „Laura”
 • Ośrodek biegów zjazdowych „Roza Chutor”
 • Kompleks do skoków narciarskich „Russkije Gorki”
 • Ośrodek Sportu Saneczkarskiego „Sanki”
 • Park Ekstremum „Roza Chutor”
 • Na wszystkich obiektach prace przebiegają bez opóźnień wobec harmonogramów budowy. Do lata 2012 roku wszystkie związane z zawodami obiekty Igrzysk 2014 roku w Soczi będą oddane do użytku.
 • W końcu roku 2011  przy budownictwie olimpijskim pracowało ponad 50 tysięcy robotników i inżynierów.


Inwestycje

Laura Cross-country Ski & Biathlon Center

 • W ramach realizacji projektów olimpijskich zostanie zbudowane (lub zrekonstruowane):
 • 11 obiektów olimpijskich, łącznie na 88,2 tys. miejsc;
 • 4 uzdrowiska z narciarstwem zjazdowym, obliczone na 42 tys. turystów, o ogólnej długości tras zjazdowych ponad 150 km;
 • ponad 367,3 km dróg i mostów, ponad 201 km linii kolejowych, 22 tunele;
 • 480 km gazociągów niskociśnieniowych oraz wysokociśnieniowy gazociąg Dżubga–Soczi o długości 174 km, w tym 151 km na dnie morza;
 • 4 elektrociepłownie i 1 centrala ciepłownicza, 18 podstacji o mocy całkowitej ponad 1208 MW; ponad 550 km elektroenergetycznych linii przesyłowych wysokiego napięcia;
 • ponad 690 km sieci infrastruktury komunalnej, oczyszczalnie ścieków gospodarczych i komunalnych, o wydajności 255 tys. m3 na dobę;
 • ponad 100 hoteli i obiektów do zakwaterowania gości olimpiady, a w nich ponad 27,1 tys. pokoi.
 • 74 obiektów edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu;
 • 566 domów i 967,4 tys. m2 nawierzchni drogowych i chodników dla pieszych, 33 parkingi, w tym również wielopoziomowe.
 • Wszystkie obiekty, niezbędne do przeprowadzenia Igrzysk 2014 roku w Soczi, wznoszone są na zasadzie partnerstwa prywatno-państwowego i mają zagwarantowane finansowanie w odpowiednich pozycjach budżetu federalnego. Przewidywany koszt budowy obiektów olimpijskich i infrastruktury w Soczi dla Igrzysk 2014 roku wynosi 200 mld rubli, w czym środki państwowe stanowią 40%. Pozostałe środki – to inwestycje prywatne. Poparcie Rządu FR daje gwarancję, że wszystkie zobowiązania będą wykonane w całości i w przewidzianym terminie.
 • W celu realizacji wielkich programów partnerstwa prywatno-państwowego, dotyczących budowy obiektów olimpijskich i infrastruktury oraz innowacyjnego rozwoju Soczi jako całosezonowego uzdrowiska z klimatem górskim, utworzono szereg korporacji państwowych i samodzielnych organizacji niedochodowych. Wśród nich należy wymienić:
 • PK „Olimpstroj”  - przy udziale inwestycji prywatnych i państwowych realizuje program budowy obiektów olimpijskich i infrastruktury, jak również innowacyjnego rozwoju Soczi jako całosezonowego uzdrowiska z klimatem górskim. W szczególności, PK „Olimpstroj” wykonuje prace związane z projektowaniem, budową i rekonstrukcją obiektów, organizuje eksploatację obiektów olimpijskich, przeprowadza otwarte konkursy, nadzoruje przebieg budowy obiektów olimpijskich i realizację związanych z nią przedsięwzięć.
 • ANO „Dyrekcja transportowa Igrzysk Olimpijskich” – utworzona w celu organizacji zarządzania i kontroli projektowania i budowy obiektów infrastruktury transportowej, przebiegu dostaw materiałów i środków technicznych oraz przewozu pasażerów w okresie przygotowania i trwania Igrzysk, a następnie funkcjonowania w interesach górskiego uzdrowiska klimatycznego.
 • Największe wkłady pieniężne do projektów olimpijskich wniosły firmy: „Bazel”, „Gazprom”, „Interros”, „RŻD”, „Rosneft”, „Rostelekom”, „Sbierbank”. Każdy ze sponsorów finansuje swoją część budowy. Kluczowym wierzycielem prywatnych inwestorów obiektów olimpijskich jest Wnieszekonombank (WEB).
 • Wybór dostawców towarów i usług w ramach realizacji projektów inwestycyjnych dokonywany jest za pośrednictwem przetargów otwartych. Przestrzegając zasady maksymalnej przejrzystości i otwartości procedur przetargowych, wszystkie wyniki przetargów przedstawiono w otwartym dostępie w Internecie.
 • W realizacji projektów olimpijskich bierze udział wielka liczba międzynarodowych firm (projektowanie, budownictwo, development), między innymi:
 • czołowe międzynarodowe biura projektów budowlanych, takie jak Ecosign Mountain Resort Planners Ltd, Kranebitter Stil Pfaffenhofen-Tirola, ­Bernhard Russi, ILF Beratende Ingenieure ZT, Danzl and Partners, SMC Masterconcept Consulting. Kohlbecker Architekten & Ingenieure, DGA (Diener Guirrard Architectes)
 • czołowi światowi dostawcy wyposażenia i sprzętu dla uzdrowisk górskich: Doppelmayr Seilbahnen, SMI Snow Makers Inc., GazEx,Poma Group, Dianeige. 

 

Budżet i finansowanie Igrzysk

Olympic Park

 • Należy wyraźnie oddzielać budżet budowy olimpijskich obiektów sportowych i obiektów zapewniających ich działanie od budżetu na rozwój miasta Soczi jako uzdrowiska z klimatem górskim. Wielkie inwestycje, zaplanowane w ramach rozwoju Soczi i Kraju Krasnodarskiego, nie są częścią budżetu olimpijskiego.
 • Budżet na przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2014 roku w Soczi wynosi 2 mld USD, co odpowiada średniemu poziomowi wydatków na organizację poprzednich Igrzysk. Przykłady z praktyki międzynarodowej: budżet Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Zimowej „Turyn 2006” wyniósł 1,7 mld EUR, budżet Komitetu Organizacyjnego „Salt Lake City 2002” – 1,32 mld USD, a Komitetu Organizacyjnego „Nagano 1998” – 2 mld USD.
 • Ponad 80% budżetu Igrzysk pochodzi z realizacji przez Komitet Organizacyjny „Soczi 2014” własnego unikatowego programu marketingowego oraz z realizacji programu marketingowego MKO. Pozostałe środki będą przyznane z budżetu federalnego, zgodnie z gwarancjami udzielonymi MKO przez Rząd Rosji na etapie kampanii zgłoszeniowej.
 • Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej Komitet Organizacyjny „Soczi 2014” w wyniku realizacji programu marketingowego zawarł umowy i podpisał porozumienia o zamiarach na sumę ponad 1,2 mld USD. Dzięki temu Komitet Organizacyjny mógł przejść na samofinansowanie w latach 2009 – 2011, a wykorzystanie gwarantowanych subsydiów państwowych przenieść na okres późniejszy.
 • „Soczi 2014” jako pierwszy z Komitetów Organizacyjnych Igrzysk pracuje według wskazówek technicznych MKO odnośnie  finansów. Zgodnie z zasadą maksymalnej przejrzystości i otwartości, Komitet Organizacyjny „Soczi 2014” co roku (od roku 2011 – co kwartał, a od 2012 – co miesiąc) przedstawia ekspertom MKO do rozpatrzenia zaktualizowaną wersję budżetu Igrzysk.
 • Co roku firmy wciągnięte do realizacji projektu olimpijskiego (włącznie z PK „Olimpstroj”), jak również Komitet Organizacyjny „Soczi 2014” przedstawiają do publicznego wglądu sprawozdania o swojej działalności w danym roku.

 

Partnerzy Igrzysk

Bolshoy Ice Dome

 • Zasada wyłączności jest fundamentem programu marketingowego Ruchu Olimpijskiego. Partnerzy „Soczi 2014” uzyskują unikatowe możliwości marketingowe i komunikacyjne promocji  produktów i usług w ramach przygotowania i przeprowadzania Igrzysk, realizują projekty integracyjne i cross-marketingowe, zyskują dostęp do audytorium docelowego na całym świecie.
 • Obecnie Partnerami Generalnymi Igrzysk 2014 roku są firmy „Aeroflot”, „MegaFon”, „Rostelekom”, „Rosneft”, „Rosyjskie Koleje”, Sbierbank Rosji, „VOLKSWAGEN Group Rus” oraz „BOSCO Sport”. Jako partnerzy Komitetu Organizacyjnego „Soczi 2014” występują „Ingosstrach” i PwC. Oficjalni dostawcy „Soczi 2014” – to „Bałtika”, „Oficyna Wydawnicza Kommersant”, AVAYA i EF EnglishFirst. Dostawcy Igrzysk 2014 roku – to „Abrau Diurso”, „Adecco Group”, „Exect Business Training”, „Detech”, „Kelly Services”, „Microsoft Rus”, „Russkije awtobusy – Gruppa GAZ”, oraz „Scania-Rus”.
 • Światowymi partnerami MKO, którzy podpisali umowy na Igrzyska Olimpijskie 2014 roku w Soczi, są firmy” Coca-Cola, Atos, DowChemical, General Electric, McDonalds, OMEGA, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung oraz Visa.
 • Sponsorzy Igrzysk w Soczi wybierani są na podstawie wyników konkursu w otwartych kategoriach, a sam konkurs przeprowadzany jest zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zgłoszenia udziału w konkursie na wybór sponsorów „Soczi 2014” można dokonać na stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego „Soczi 2014” www.sochi2014.com, rozdział „Sponsoring”.
 • Również na stronie Komitetu Organizacyjnego „Soczi 2014” www.sochi2014.com można złożyć zgłoszenie na to, by zostać licencjatem „Soczi 2014” w jednej z kategorii – od towarów na opakowania do spinek i biżuterii. Regulamin wyboru firm-sponsorów i  licencjatów jest w pełni przejrzysty i umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego.


Spuścizna Igrzysk Olimpijskich

Endurance Olympic Village

 • Przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi będzie impulsem do rozwoju miasta, Kraju Krasnodarskiego i całej Rosji. Nowo powstałe i zmodernizowane w ramach przeprowadzenia Igrzysk 2014 roku obiekty infrastruktury sportowej, komunalnej i komunikacyjnej mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców Soczi, jak również dla rozwoju społeczno-gospodarczego Kraju Krasnodarskiego.
 • Igrzyska 2014 roku pomogą w przekształceniu Soczi z uzdrowiska letniego, popularnego raczej wśród Rosjan, w uzdrowisko całoroczne na poziomie światowym. Soczi stanie się przykładem dla innych rosyjskich miast pod względem stałego rozwoju.
 • Przeprowadzenie Igrzysk 2014 roku umożliwi stworzenie pierwszego w Rosji międzynarodowego ośrodka sportów zimowych; będzie on wykorzystywany zarówno jako ośrodek przygotowania sportowców rosyjskich, jak i miejsce przeprowadzania zawodów na poziomie międzynarodowym.
 • Obiekty sportowe będą regularnie wykorzystywane po Igrzyskach. Część obiektów będzie przeprofilowana na sale wystawowe, place koncertowe i inne, co wpłynie na podwyższenie poziomu życia w Soczi. Część obiektów sportowych zostanie przeniesiona do innych miast Rosji.
 • Zgodnie z zatwierdzonym przez Rząd FR planem utworzenia środowiska bez barier, Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2014 roku w Soczi  będą sprzyjać aktywnemu włączaniu osób niepełnosprawnych do pełnowartościowego życia w społeczeństwie rosyjskim. Igrzyska określą nowe normy planowania przestrzennego miast, ponieważ wszystkie obiekty sportowe i infrastruktura będą  uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • W celu zachowania unikatowej przyrody regionu przy budowie obiektów olimpijskich po raz pierwszy w Rosji stosowany będzie system „zielonych norm”. Soczi stanie się przykładem dla innych rosyjskich miast w dziedzinie zarządzania jakością środowiska miejskiego, w tym w zakresie utylizacji stałych odpadów bytowych i ścieków kanalizacyjnych, przedsięwzięć skierowanych na poprawę jakości powietrza itp.
 • Jeden z przykładów spuścizny – to Rosyjski Międzynarodowy Uniwersytet Olimpijski (RMUO) – unikatowa uczelnia, która pozwoli kształcić nowe pokolenie wysoko wykwalifikowanych menedżerów sportowych na poziomie światowym.
 • Do chwili obecnej Projekt Olimpijski w Rosji utworzył i utrzymuje 239 tys. nowych miejsc pracy.

 

Ekologia

X-treme Snowboard Park Freestyle Center

 • Przygotowanie do Igrzysk w Soczi odbywa się zgodnie z wymaganiami rosyjskiego ustawodawstwa o ochronie środowiska, normatywami i regulaminami MKO, z uwzględnieniem propozycji i zaleceń społecznych organizacji ekologicznych.
 • Ekologiczna strona przygotowania do Igrzysk 2014 roku kontrolowana jest na najwyższym szczeblu federalnym. Rząd FR zatwierdził specjalny Program przestrzegania ekologicznej strony przygotowania i przeprowadzania zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2014 roku w Soczi. Program przewiduje pełne wykonanie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, podjętych na etapie kampanii zgłoszeniowej: utworzenie sieci szczególnie chronionych stref przyrodniczych, ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt, środki ochrony czystości powietrza i wód, wsparcie hydrometeorologiczne oraz monitoring ekologiczny.
 • Strategia ekologiczna „Soczi 2014” obejmuje wszystkie trzy stadia realizacji projektu olimpijskiego: przygotowanie Igrzysk, ich przeprowadzenie oraz okres po-igrzyskowy. Strategia przewiduje następujące składniki: „Igrzyska w harmonii z przyrodą”, „Igrzyska bez zmian klimatycznych”, „Igrzyska bez odpadów”, „Igrzyska oświaty”. W ramach IX Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego „Soczi 2014” we wrześniu 2010 roku Administracja Miasta Soczi i Partnerzy „Soczi 2014” ratyfikowali Memorandum o Współpracy w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Inicjatywy ekologiczne Komitetu Organizacyjnego „Soczi 2014” i Partnerów projektu realizowane są we wszystkich  trendach Programu Ekologicznego „Soczi 2014”.
 • Zagadnienia ochrony środowiska weszły na pierwszy plan przy projektowaniu i budowie infrastruktury olimpijskiej. Przy budowie stosowany jest system „zielonych” norm LEED i BREEAM, wykorzystuje się innowacyjne technologie zbierania, przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów (zasada „zero odpadów”).
 • Zasada przestrzegania „zielonych” norm jest zobowiązaniem kontraktowym dla inwestorów i podwykonawców PK „Olimpstroj”. Budownictwo wykorzystuje materiały ekologicznie czyste. Do kupowanych towarów załączane są zatwierdzone wcześniej wymagania ekologiczne co do wskaźników zużycia energii przez wyposażenie. Na obiektach instalowane są systemy obserwacji satelitarnej w celu zapewnienia stałego monitoringu ekologicznego.
 • Na jedną budowę olimpijską przypada około dziesięciu „zielonych” rozwiązań innowacyjnych. W projektach obiektów olimpijskich przewidziane jest użycie innowacyjnych technologii w zakresie oszczędności energii i zasobów (systemy odzysku ciepła, zwrotnego zaopatrzenia w wodę i wykorzystania wody deszczowej, technologie podwójnego funkcjonowania ogrzewania / oziębiania, oświetlenia oszczędzające energię itp.). Dziesięć budowlanych obiektów olimpijskich przejdzie obowiązkową certyfikację na zgodność z międzynarodowymi „zielonymi” normami LEED i BREEAM.
 • Komitet organizacyjny „Soczi 2014” prowadzi aktywny dialog z czołowymi światowymi ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i „zielonego” budownictwa, z międzynarodowymi ekspertami-ekologami. Należą do nich UNEP (Program ONZ ochrony środowiska; współpraca z tym programem została zainicjowana przez organizatorów budowy, aby kontrola projektów odbywała się na szczeblu ekspertyz międzynarodowych); WWF (Światowa Fundacja Dzikiej Przyrody), „Greenpeace” i UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury). Programy ekologiczne „Soczi 2014” ukierunkowane są na zachowanie rzadkich gatunków flory i fauny regionu, poprawę stanu obiektów wodnych i leśnych, jak również na podwyższenie poziomu odpowiedzialności ekologicznej w całym kraju.
 • Partnerzy „Soczi 2014” realizują program przedsięwzięć kompensacyjnych w miejscach budowy obiektów olimpijskich. W ramach tego programu posadzono kompensacyjnie dziesiątki tysięcy drzew oraz dokonano licznych przedsięwzięć, by  zachować unikatową różnorodność przyrody regionu (z tego 122 tylko w roku 2010).
 • W ramach przygotowań do Igrzysk 2014 roku zbudowane będą obiekty infrastruktury, które umożliwią poprawę sytuacji ekologicznej w regionie – zakłady spalarni śmieci (moc 200 tys. ton śmieci rocznie), oczyszczalnie ścieków (wydajność 255 tys. m3 ścieków gospodarczych i komunalnych na dobę).

 

Bezpieczeństwo

Sanki Sliding Center

 • Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gości Soczi jest zadaniem Państwa. Wszystkie resorty ściśle współpracują ze sobą w celu stworzenia niezawodnego i skoordynowanego systemu bezpieczeństwa.
 • Kompleksowy system bezpieczeństwa Igrzysk opracowano wspólnie z czołowymi międzynarodowymi ekspertami (w tym z ekspertami MKO). Odpowiada on w pełni wymaganiom zapewnienia bezpieczeństwa imprez na tym poziomie.
 • W okresie przygotowania i trwania Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi będą podjęte wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Tak więc, realizowane są środki zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektów olimpijskich (kontrola materiałów i sprzętu, techniczne wymagania bezpieczeństwa dla projektowania systemów inżynieryjno-technicznych). Terytorium Parku Olimpijskiego będzie strefą szczególnie chronioną, ponieważ zgodnie z koncepcją Igrzysk to właśnie on będzie sercem Olimpiady, a zatem – miejscem największego skupienia ludzi. Park będzie otoczony ogrodzeniem, wyposażonym w techniczne środki ochrony.