Wydarzenia

24.11.2020

Publikacja wirtualnych cykli poświęconych ważnym wydarzeniom kulturalnym


Każdego dnia zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach na naszym Facebooku https://www.facebook.com/RCNKGdansk 

Publikacja wirtualnych cykli poświęconych ważnym wydarzeniom kulturalnym:


5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Rezolucja z 17 grudnia 1985 r.). W Rosji obchodzony jest od 2017 roku. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

5 grudnia, 11.00

5 grudnia przypada 200. rocznica urodzin rosyjskiego poety i tłumacza A.A. Feta (1820-1892).  Fet AFANASIJ A., właśc. A.A. Szenszyn, ur. 5 XII 1820, Nowosiołki (gubernia orłowska), zm. 3 XII 1892, Moskwa,  poeta rosyjski; jeden z prekursorów poezji symbolistycznej; pozostając w opozycji estetycznej do nurtu tzw. poezji obywatelskiej unikał w liryce motywów społ.-polit., tematem wierszy czyniąc przyrodę, stany uczuciowe, a zwłaszcza przeżycia miłosne w szerokiej gamie różnorodnych wrażeń i doznań; w jego poezji występują elementy poetyki impresjonizmu; Fet był także uznanym tłumaczem poezji antycznej i niem.; zbiory wierszy Stichotworienija (1850), Wieczernije ogni (t. 1–4 1883–91); pol. wybór Liryki (1964).

Film dokumentalny o nietrywialnym losie jednego z wielkich rosyjskich poetów XIX wieku. „Afanazy Fet. Poezja i przeznaczenie” 

9 grudnia 

W Rosji obchodzony jest Dzień Bohaterów Ojczyzny (obchodzona od 2007 r. zgodnie z ustawą federalną nr 231-FZ z 24 października 2007 r. „o zmianie artykułu 1.1" O dniach chwały wojskowej i pamiętnych datach Rosji”)

12 grudnia 

Dzień Konstytucji Federacji Rosyjskiej (konstytucja została przyjęta w głosowaniu powszechnym w 1993 r. jest obchodzona zgodnie z ustawą federalną "O dniach chwały wojskowej i pamiętnych datach Rosji”)

12 grudnia, 12.00 

12 grudnia 95. rocznica urodziin Władimira Szainskiego - radzieckiego kompozytora. Autor piosenek dla dzieci oraz muzyki do radzieckich filmów animowanych, m.in. o Kiwaczku, skąd pochodzi np. urodzinowa „Piosenka krokodyla Gieny”.

12 grudnia, 15.00 

115 rocznica urodzin rosyjskiego pisarza Wasilija Grossmana (1905-1964)

„Wasilij Grosman. Zrozumiałem, że umarłem” Kultura (2014), reż. Elena Jankovic.

O życiu i losach jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Kiedy Grossman napisał powieść "Życie i przeznaczenie", Michaił Susłow porównał książkę do "bomb atomowych, które przygotowują dla nas nasi wrogowie". Pisarza nie aresztowano. Aresztowali jego powieść. Wkrótce potem Wasilij Siemionowicz zmarł. Rękopis się zachował. Film po raz pierwszy pokazuje dokumenty archiwalne przechowywane jako "ściśle tajne".  

16 grudnia, 11.00 

105. rocznica urodzin kompozytora, pianisty Georgija (Jurija) Wasiljewicza Swiridowa (1915-1998)

Komponował utwory orkiestrowe, kameralne, chóralne, pieśni i romanse, m.in. do słów Aleksandra Puszkina, Siergieja Jesienina, Aleksandra Błoka i Władimira Majakowskiego, a także komedie muzyczne (m.in. Płomyczki).

"Muzyka i dusza" Film w 6 nowelach "Muzyka i dusza. Gieorgij Swiridow: wybrane dzieła i myśli" wprowadza widzów w świat największego kompozytora naszych czasów, Gieorgija Swiridowa.

Podstawę muzyczną projektu stanowią głównie dzieła o treści duchowo-prawosławnej. Jest to cykl zarówno o Rosji, jak i o kompozytorze 

28 grudnia, 11.00  

135 rocznica urodzin rosyjskiego malarza, grafika, projektanta, artysty teatralnego Władimira Tatlina (1885-1953)

„Kolor czasu. Władimir Tatlin”

Film o jednym z największych przedstawicieli rosyjskiej awangardy, o artyście, grafiku, rzeźbiarzu, wynalazcy, architekcie i buntowniku w sztuce Władimirze Tatlinie.

29 grudnia, 11.00 

245 rocznica urodzin rosyjskiego architekta Karla Iwanowicza Rossi (Carlo di Giovanni Rossi)

"Architekt Karl Rossi"

Film poświęcony wybitnemu architektowi Karlowi Rossi i zaprojektowanemu przez niego zespołowi teatralnemu. Opowieść o losach architekta, jego życiu i troskach. Imię Karla Rossiego, czyli jak nazywano go w Rosji, Karla Iwanowicza Rossiego przez długi czas pozostawało w zapomnieniu, dlatego zachowało się niewiele o jego życiu prywatnym. Jednak niektóre dokumenty pozwalają nam przywrócić cechy charakteru i osobowości architekta, jego relacje z carem, z innymi architektami, z rzemieślnikami i pracownikami, na których polegał, budując swoje wspaniałe dzieła. Rossi wprowadził do Petersburga nowe poczucie przestrzeni. W rosyjskiej architekturze postać równą Rossi trudno znaleźć. O architekcie opowiadają: historyk architektury Siemion Michajłowski i historyk teatralny, historyk Teatralny Anatolij Czepurow.

30 grudnia, 11.00 

115 rocznica urodzin rosyjskiego poety, prozaika, dramaturga, pisarza dziecięcego Daniiła Charmsa

(Juwaczow) (1905-1942) Autor poezji i prozy o charakterze modernistycznym (np. cykl miniatur Wypadki - proza absurdu), twórca ugrupowania artystycznego OBERIU (działało w latach 1927–30). 

Film “Charms. Inna linia” (TV Kultura)


Wrócić