Wydarzenia

"Świat i muzyka. Rosja i Polska" 17-19 maja 2018, Pietrozawodsk 03.10.2017

"Świat i muzyka. Rosja i Polska" 17-19 maja 2018, Pietrozawodsk

Informacja o VI Międzynarodowym Festiwalu-Konkursie Młodych Pianistów

"Świat i Muzyka. Rosja i Polska"

17 – 19 Maja 2018 R., R. Pietrozawodsk


I. Inicjatorzy i organizatorzy festiwalu-konkursu:

Administracja Miejskiego Okręgu Pietrozawodskiego

Miejska Instytucja Kształcenia Uzupełniającego "Dziecięca Szkoła Muzyczno-Chóralna"

Regionalna Organizacja Społeczna – Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków Karelii "Polonia Karelska"

II. Partnerzy Festiwalu-Konkursu:

Konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt-Petersburgu

Szkoła muzyczna Pierwszego i Drugiego stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach (Rzeczpospolita Polska)

Państwowe Konserwatorium im. A. K. Glazunowa w Pietrozawodsku

III. Cel festiwalu-konkursu:

Tworzenie warunków dla dialogu międzykulturowego poprzez dziecięcą kreatywność muzyczną

IV. Zadania festiwalu-konkursu:

nawiązywanie międzynarodowych kontaktów twórczych; 

zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży Rosji historią, kulturą, tradycjami Rzeczypospolitej Polskiej; 

popularyzacja muzyki rosyjskich i polskich kompozytorów; 

podnoszenie poziomu kultury młodych pianistów i umiejętności zawodowych nauczycieli

V. Miejsce konkursu:

Dziecięca Szkoła Muzyczno-Chóralna, Pietrozawodsk, Republika Karelia

VI. Warunki przeprowadzenia festiwalu-konkursu:

W festiwalu-konkursie biorą udział uczniowie szkół muzycznych i szkół artystycznych, uczniowie średnich szkół zawodowych z Rosji, Polski, krajów WNP i innych krajów.

Festiwal-konkurs obejmuje przesłuchania w następujących kategoriach: fortepian solo, zespoły fortepianowe.

Festiwal-konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:

Grupa młodsza – do 9 lat włącznie;

1 grupa średnia – 10-11 lat;

2 grupa średnia – 12-13 lat;

1 grupa starsza – 14-15 lat;

2 grupa starsza – 16-19 lat.

Grupa wiekowa zespołów zostanie ustalona poprzez podzielenie sumy pełnych lat wszystkich uczestników przez ilość członków zespołu.

Kolejność występów uczestników w każdej grupie wiekowej jest ustalana przez komitet organizacyjny.

Zmiany w programie, wskazanym w zgłoszeniu, po otrzymaniu jej przez Komitet organizacyjny są nie dozwolone.

Każdemu uczestnikowi przysługuje próba akustyczna.

VII. Wymagania programowe:

Każdy uczestnik (solo lub zespołowo) wykonuje:

Jeden utwór polskiego kompozytora

Jedno utwór rosyjskiego kompozytora

Długość programu:

Grupa młodsza – nie więcej niż 8 minut;

Średnia grupa – nie więcej niż 10 minut;

Grupa starsza – nie więcej niż 15 minut.

Kolejność wykonania utworów w każdej kategorii jest ustalana przez samego uczestnika. Wszystkie prace są wykonywane z pamięci. Program podany podany w zgłoszeniu nie może zostać zmieniony.

VIII. Jury i wręczenie nagród zwycięzcom Festiwalu-konkursu:

Do oceny występów zostanie powołane jury złożone z profesjonalnych muzyków i nauczycieli rosyjskich i zagranicznych szkół średnich, wyższych i zawodowych. Skład jury jest zatwierdzony przez komitet organizacyjny festiwalu-konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Występy uczestników są oceniane według następujących kryteriów: kunszt techniczny, artyzm, złożoność repertuaru i zgodność z możliwościami wykonawcy, tworzenie obrazu artystycznego.

Jeśli członek jury festiwalu jest nauczycielem uczestnika festiwalu-konkursu, nie ma prawa głosowania przy ocenie wyników przesłuchania uczestnika.

Jury ma prawo ustanawiać specjalne dyplomy i nagrody za wykonanie poszczególnych utworów oraz określić inne rodzaje wyróżnień.

Wyniki festiwalu-konkursu są publikowane na stronie internetowej Dziecięcej Szkoły Muzyczno-Chóralnej.

Wszyscy uczestnicy festiwalu-konkursu otrzymują dyplomy i upominki. Na podstawie wyników festiwalu-konkursu uczestnikom przyznawane są tytuły zdobywcy Grand prix, Laureata nagrody (I, II, III stopnia), a także dyplomanty z wręczeniem dyplomów i nagród specjalnych.

Komitet organizacyjny festiwalu-konkursu zastrzega sobie prawo do transmisji audio i wideo występów konkursowych i bezpłatne wykorzystywanie nagranego materiału.

IX. W programie festiwalu-konkursu znajdą się:

Uroczyste otwarcie festiwalu-konkursu (1 dzień)

Przesłuchania festiwalowe (1, 2, 3 dzień)

Warsztaty dla nauczycieli (2, 3 dzień)

Uroczyste zakończenie festiwalu-konkursu i koncert Laureatów (3 dzień)

Okrągły stół dla nauczycieli i członków jury na podstawie wyników festiwalu-konkursu (3 dzień);

Program kulturalny dla uczestników po wcześniejszym zgłoszeniu (do wyboru uczestników: wizyta w skansenie Kiżi, wodospad Kiwacz, zwiedzanie miasta - 4 dzień).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do programu festiwalu-konkursu. Wszystkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Dziecięcej Szkoły Muzyczno-Chóralnej.

X. Warunki organizacyjno-finansowe:

Formularz zgłoszenia udział w festiwalu należy wysłać do 25 marca 2018 r. na adres: 185001 Respublika Kareliya, g. Petrozavodsk, Pervomayskiy pr., d. 4-A, «Detskaya muzyikalno-horovaya shkola» lub e- e-mail: mirimuzika@yandex.ru

Do wniosku należy dołączyć:

akt urodzenia lub paszport uczestnika (kserokopia/skan);

zdjęcie w formacie cyfrowym do programu (rozmiar – nie mniej niż 1 MB);

Udział w festiwalu-konkursie związany jest z opłatą wpisową w kategorii "Wykonanie solowe" - 1 500 rub. (w przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu-konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi),

w kategorii "Zespół" - 1 000 rub. za każdego członka zespołu.

Wpisowe uczestnicy opłacają po otrzymaniu przez komitet organizacyjny zgłoszenia. Dane do przelewu zostaną wysłane na e-mail, podany w zgłoszeniu. Płatność odbywa się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania danych. W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu-konkursie opłata organizacyjna i dokumenty uczestnika nie podlegają zwrotowi.

Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania uczestników festiwalu-konkursu – ponosi strona zgłaszająca uczestnika. Komitet organizacyjny festiwalu-konkursu oferuje pomoc w organizacji zakwaterowania uczestników.

XI. Kontakt:

Dyrektor Dziecięcej Szkoły Muzyczno-Chóralnej. – Svetlana Viktorovna Shestakova,

tel: (8 814 2) 56-70-17, e-mail: laulu.sekretar@yandex.ru

Prezes Regionalnej organizacji społecznej – Narodowo-kulturalna autonomia polaków Karelii "Polonia karelska" – Nataliya Kopetskaya, tel: +7 9114014860, e-mail: kopeckanat@mail.ru

Kierownik sali Koncertowej (przyjmowanie zgłoszeń) – Podolyak Aleksandra Anatolevna,

tel: (8 814 2) 56-88-99, e-mail: mirimuzika@yandex.ru

W sprawach organizacji zakwaterowania – Rozhkova Tatyana Kirovna,

e-mail: taro65@mail.ru, https://vk.com/id8527656,

grupa w kontakcie: "Świat i muzyka. Rosja i Polska" (https://vk.com/club36690765)

W sprawie organizacji programu kulturalnego – Anna Bratko (SP. z o. o. "Tapiola tur"), e-mail: tapiolatour@gmail.com


Informacja i formularz zgłoszenia w języku polskim

Informacja i formularz zgłoszenia w języku rosyjskim


Wrócić